Όροι χρήσης

1. Τρόπος Συμμετοχής & Εγγραφής
Τα πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στην εφαρμογή MyExplorations θα πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Explorers’ Society και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.explorerssociety.gr/exploration/68/my_explorations.html και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π). Με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, οι συμμετέχοντες αυτομάτως θα μπορούν να συμμετέχουν και να ανεβάζουν το δικό τους φωτογραφικό υλικό. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί μόνο μια φορά δηλώνοντας το προσωπικό του e-mail στην φόρμα εγγραφής. Κάθε επιπλέον λογαριασμός που αντιστοιχεί στα ίδια στοιχεία επικοινωνίας, όπως επίσης δεν έχει δημοσιεύσει καμία φωτογραφία τότε θα θεωρείται μη έγκυρος και θα διαγράφεται.
 

2. Περιεχόμενο Χρήστη
Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο My Explorations απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, υπερβολικά βίαιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, επεμβατικό στην ιδιωτικότητα του άλλου, απεχθές φυλετικά, εθνικά ή άλλως αποδοκιμαστέο.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εικόνες, τα βίντεο, τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, το λογισμικό, την μουσική, τον ήχο, τους χάρτες, τις φωτογραφίες, τα γραφικά, τα μηνύματα ή ότι άλλο υλικό ("Περιεχόμενο") που ανεβάζει, δημοσιεύει ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο μέσω του My Explorations. Το Explorers' Society έχει το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα ενάντια σε οποιονδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση του, παραβιάζει τη διάταξη αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου από την ιστοσελίδα, αναστολή ή διακοπή του λογαριασμού του.
 
Ο χρήστης συμφωνεί να ΜΗΝ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να:
  • Μεταδίδει με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους.
  • Μεταδίδει με e-mail ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  • Παρεμβαίνει ή να διαταράσει το σύστημα ή να παραβλέπει τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τους κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με την υπηρεσία.
  • Παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ.
  • Να ζητούνται προσωπικά στοιχεία από οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών ή να συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών περαιτέρω.
  • Να προωθεί κάθε εγκληματική και παράνομη δραστηριοτήτα. 
Το My Explorations αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σχετικά με τη σκοπιμότητα της ένταξης ή την αφαίρεση ενός συγκεκριμένου περιεχομένου που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα.


3. Δικαιώματα χρήσης
Ο χρήστης που μοιράζεται οποιοδήποτε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας διατηρεί όλα τα δικαιώματα και θα πρέπει ζητήσει τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εμφάνισης, διανομής, τροποιποίησης περιεχόμενου.

Ομοιότητες και αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου χωρίς άδεια απαγορεύεται αυστηρά για άλλους χρήστες. Αν ο χρήστης χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο, πρέπει να ζητήσει το δικαίωμα από τον ιδιοκτήτη. Η σελίδα "www.explorerssociety.gr" δεν ευθύνεται σε περίπτωση τέτοιων παραβιάσεων από άλλους χρήστες.
 
Τα Copyrights των φωτογραφιών σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να στείλει ή να δημοσιεύσει θα πρέπει να βρίσκονται στην κάτω δεξιά πλευρά της φωτογραφίας ώστε να μην αλλοιώνουν την φωτογραφία. Σε οποιοδήποτε άλλο σημείο δεν θα γίνονται δεκτές. Η χρήση του υλικού των φωτογραφιών μπορεί να γίνει τόσο στην σελίδα "www.explorerssociety.gr" όσο και στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας το όνομα του ιδιοκτήτη-χρήστη.

 
4. Προσωπικά Δεδομένα
Η συμμετοχή στην εφαρμογή My Explorations συνεπάγεται, την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντος προς την ιστοσελίδα www.ExplorersSociety.gr προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι αυτό με επιστολή τους το website www.ExplorersSociety.gr. Οι συμμετέχοντες δια της συμπλήρωσης των στοιχείων τους και την αποστολή τους θα αποδέχονται και θα συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν. 2251/1994.

5. Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης κατά δίκαιη κρίση με δημοσίευσή τους την ιστοσελίδα www.ExplorersSociety.gr.